Schuurman Security is gespecialiseerd in horecabeveiliging.
Door het toenemende geweld, drugsgebruik en wapenbezit en gebruik in de horeca worden er steeds strengere veiligheidseisen aan een horeca onderneming gesteld.
Veiligheid is een van de belangrijkste pilaren voor de continuïteit van uw zaak. Dit hoeft echter niet ten koste te gaan van de sfeer.Beveiligen is mensenwerk, kernkwaliteiten zijn bij ons sociale en verbale vaardigheden, representatief, respectvol en proactief.
De beveiligers van Schuurman Security zijn een mix van ervaren fulltime beveiligers en zelf opgeleide (parttime) beveiligers.
Naast de wettelijk gestelde eisen krijgen onze beveiligers een intern trainingsprogramma.
Door deze combinatie ontstaat er een beveiliger met oog voor veiligheid en sfeer.
Wij noemen dit een sfeerbeheerder, een gastheer in zijn optreden met de daadkracht van een beveiliger.

 

Werkwijze:
Een goede voorbereiding is het halve werk. Voor ons is beveiligen maatwerk, als ons een opdracht wordt gegund kan op verzoek van de klant een beveiligingsplan worden opgesteld.
In dit plan wordt de beveiligingsbehoefte in kaart gebracht en er wordt een securityscan uitgevoerd. Alles is erop gericht dat de beveiliger dezelfde sfeer uitademt als uw horecazaak en dat hij de juiste middelen heeft om zijn werk zo optimaal mogelijk uit te voeren.
U krijgt van ons een contactpersoon toegewezen waar u met al u vragen terecht kunt.
Nadat de opdracht van start is gegaan wordt er periodiek overleg gevoerd zodat de beveiliging te allen tijde afgestemd is op uw behoefte.

 

Securityscan:
Doel van de securityscan is de risico’s in kaart te brengen en de beveiligerstaken daarop zo goed mogelijk af te stemmen. Onderdelen van de securityscan zijn:Risicoprofiel van de locatie (stad)Specifieke omgevingsrisico’s m.b.t. de horecagelegenheid.
Het vaststellen (gewenst) van het profiel van de bezoekers en daarop afgestemd de huisregels en het deurbeleid.
Functie eisen die aan de beveiligers gesteld worden: aantal en plaats binnen de horecagelegenheid.
Taken van de beveiligers, met speciale aandacht voor ontruiming en bedrijfshulpverlening.
Contactgegevens leiding horecagelegenheid, politie e.d..